Zbiór modlitw

Litanie

1. LITANIA
do Boga Ojca Niebieskiego, „bogatego w miłosierdzie”

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, z miłości do nas stworzyłeś świat widzialny,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś świat Aniołów, aby nas strzegli i nam pomagali,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś nas ludzi, aby dzielić się swoim szczęściem,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby dać im udział w przekazywaniu życia,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże Ojcze, który jesteś miłością, po upadku człowieka miłosiernie go ratujesz,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże Ojcze, który jesteś miłością, ukazujesz nam w Słowie Wcielonym niezgłębione miłosierdzie swoje,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże Ojcze, który jesteś miłością, dajesz światu Syna swego, aby nas zbawił,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże Ojcze, który jesteś miłością, obarczasz naszym grzechem własnego Syna, aby nas odkupił,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże Ojcze, który jesteś miłością, w krzyżu Jezusa najbardziej pochyliłeś się nad nami,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże Ojcze, który jesteś miłością, w Zmartwychwstaniu Chrystusa ukazujesz, że miłość jest silniejsza od grzechu i śmierci,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże Ojcze, który jesteś miłością, przez mękę i śmierć Twojego Syna możemy odwoływać się do miłosierdzia Twego,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze miłosierdzia, który przez Ducha Świętego, na chrzcie świętym czynisz nas dziećmi swoimi,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze miłosierdzia, który gdy zgrzeszymy, przez sakrament pokuty, przygarniasz nas z miłością do swego Ojcowskiego Serca,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze miłosierdzia, który uobecniasz w Eucharystii Ofiarę odkupieńczą swojego Syna,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze miłosierdzia, który działanie zbawcze Jezusa Arcykapłana przedłużasz w sakramencie kapłaństwa,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, który przez Syna i Ducha swego, tworzysz Kościół, bijące źródło miłosierdzia do końca świata,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, który działasz miłosiernie w rodzinie, przez troskliwe serce ojca i matki,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Maryja w swym Niepokalanym Poczęciu pierwsza doznała Twego Miłosierdzia, my grzeszni,
Ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Maryja Matka Miłosierdzia, przez swoją ufność najbardziej doznawała Twojej miłości miłosiernej,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, który chciałeś, aby Maryja była Pośredniczką Twego miłosierdzia, albowiem od matki najłatwiej je przyjmujemy,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, który Maryję uczyniłeś Matką Miłosierdzia, bo przez swoje życie i współcierpienie najbardziej na nie zasłużyła,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, który postanowiłeś, aby Maryja stała się Matką Miłosierdzia, rodząc jego Źródło i nieustannie z niego czerpiąc,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, który chciałeś, aby Maryja upraszała nam miłosierdzie, bo najbardziej zna jego tajemnicę,
ufamy Tobie, Ojcze nasz.
Boże, bogaty w miłosierdzie, spraw, abyśmy przez Syna Twego, w Duchu Świętym ufnie wołali: Abba-Ojcze,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech się święci Imię Twoje, znak Twojej miłości,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech przyjdzie Królestwo Miłosierdzia Twego,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech się wypełnia wola Twoja, która jest miłością miłosierną,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech z Twojej miłości nikomu nie zabraknie chleba powszedniego,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, z Twojej miłości nie dozwól nas kusić ponad miarę,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, z Twojej miłości wybawiaj nas od zła wszelkiego,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Twój Syn ukazał nam, że jesteś Miłosierdziem, spraw, abyśmy tę prawdę głosili,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Twój Syn upraszał miłosierdzie dla nas i całego świata, abyśmy to błaganie przedłużali,
prosimy Cię, Ojcze nasz.
Ojcze Niebieski, Twój Syn przeszedł wszystkim dobrze czyniąc, spraw, abyśmy byli miłosierni,
prosimy Cię, Ojcze nasz.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

V. Panie Jezu, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
R. Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca.

Módlmy się:
Ojcze, w Synu Twoim poznaliśmy, że jesteś Bogiem bogatym w miłosierdzie, w którym miłosierdzie jest niezgłębione a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem.
Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie, teraz i na wieki wieków. Amen.

2. O MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana –

ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Nie­bieskich – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z miłości do istnienia – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały –

ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmier­telnym – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużo­nymi karami ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu –

ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym ­- ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystu­sowych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego

Serca Jezusowego – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę

na Matkę Miłosierdzia – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych –

ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakra­mencie Chrztu i Pokuty ­- ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników

ufamy Tobie .

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedli­wych –

ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych –

ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpią­cych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych

­ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych

­ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie ­- ufamy Tobie .

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami

­ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, pokoju konających ­

ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych –

ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyść­cowych – ufamy Tobie.

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów – ufamy Tobie.

„POD TWOJĄ OBRONĘ”
do Bożego Miłosierdzia

Uciekam się do Twego Miłosierdzia, Boże łaskawy, który sam jeden tylko jesteś dobry /Mt 19,17/. Choć nędza moja wielka i przewinie­nia liczne, ufam jednak miłosierdziu Twemu, jesteś bowiem „Bogiem miłosierdzia i Ojcem wszelkiej pociechy”/2K~or 1,3/. Od wieków nie słyszano, nie pamięta ziemia, ani niebo, by dusza Twojemu miłosierdziu ufająca została zawiedziona.

Boże litościwy, jedynie Ty usprawiedliwić mnie możesz, tylko Ty nie odrzucisz mnie nigdy, gdy się udaję skruszony do miłosiernego Serca Twego, u którego nikt nie doznał odmowy, choć­by był największym grzesznikiem/Dz n.92/. Ponieważ przyrzekłeś mi, o dobry Zbawicielu, że prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeli by duszy Tobie ufającej nie ogarnęło miłosierdzie Twoje /Dz n.129/ spraw, aby żadna dusza do Ciebie się zbliżająca nie odchodziła bez przebaczenia, bez pociechy i nowych przeobfitych łask. Amen.

/Modlitwy do Miłosierdzia Bożego ­Ks.A.Misiak SAC – s.34/.

AKT UFNOŚCI W MIŁOSIERDZIE BOŻE
bł. Klaudiusza de la Colombiere

Panie mój i Boże, oto staję przed Tobą dusza, która po to tylko żyje na świecie, aby być przedmiotem Twego Bożego zmiłowania, aby się na niej okazały cuda Miłosierdzia Twego przed obliczem nieba i ziemi. Inni przynoszą Ci chwalę przez to, że wiernie i mężnie współ­działając z Twą łaską, dają dowód jej mocy, pokazują jak słodki i hojny jesteś dla tych, co służą Ci całym sercem; ja będę Cię chwalił przez to, że oznajmię światu, jak dobrym jesteś dla grzeszników, jak nieprzebranym w miłosierdziu, które wszelką złość ludzką przewyższa i nie pozwala wątpić w przebacze­nie, nawet po najgorszych, najsromotniejszych upadkach. Ciężko Cię obraziłem, o słodki mój Zbawicielu, ale już tej zniewagi Ci nie wyrzą­dzę, abym wątpił. Ty będziesz na tyle miło­sierny, by móc występki moje wybaczyć.

Choćby wróg mojego zbawienia coraz to nowe sidła zastawiał na moje duszę – wszystko raczej utracę, niż ufność w Miłosierdzie Twoje. Choćbym sto razy upadł w te same winy, choćby grzechy moje były sto razy cięższe, niż są w istocie, to jednak ufać nie przestanę na wieki. Amen.

/Książeczka do nab: „Jezu, ufam Tobie” ­Ks. Stanisław Wierzbica SAC – s.112/.

3. LITANIA

o Miłosierdziu Bożym

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison.

Miłosierdzie Boże, usłysz nas.

Miłosierdzie Boże, wysłuchaj nas.

Miłosierdzie Boże w Trójcy Świętej jedyne przez nieskończone miłosierdzie Twoje – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, które nas z niczego wyprowadziło –

zmiłuj się nad mani.

Miłosierdzie Boże, które dla nas niebo i ziemię słońcem i gwiazdami oświecasz.,

Miłosierdzie Boże, które dla nas żywność z ziemi wyprowadzasz…

Miłosierdzie Boże, któreś dla odkupienia ludzkości Syna Swego zesłało.

Miłosierdzie Boże, któreś nas z pośród milionów niewiernych wybrało i do wiary świętej powołało…

Miłosierdzie Boże, które każdemu z nas drogę, życia wyznaczasz i dziwnymi sposobami nas powołujesz…

Miłosierdzie Boże, które na opamiętanie grzeszników cierpliwie czekasz…

Miłosierdzie Boże, które nas przed grzechem i potępieniem łaską Swoją chroni.

Miłosierdzie Boże, które upadłym czas do opamiętania miłosiernie dajesz…

Miłosierdzie Boże, które mizernego człowieka w ciemnościach oświecasz…

Miłosierdzie Boże, które marnotrawnych synów, garnących się do Ciebie z ojcowską dobrocią przyjmujesz…

Miłosierdzie Boże, które kochających Ciebie do wiecznej chwaty przypuszczasz…

Miłosierdzie Boże, w którego rękach są wszyst­kie przypadki i losy każdego z nas..

Miłosierdzie Boże, jedyna pociecho w strapie­niu…

Miłosierdzie Boże, jedyna obrono w prześlado­waniach… Miłosierdzie Boże, jedyne rozweselenie udręczonego serca…

Miłosierdzie Boże, jedyna pomocy w smutkach i wątpliwościach…

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo we wszyst­kich nieszczęściach…

Miłosierdzie Boże, jedyne najwyższe dobro moje

niestworzone i wieczne…

Miłosierdzie Boże, jedyna miłość i celu naszego serca…

Miłosierdzie Boże, którego dobroci żadne stwo­rzenia wychwalić nie mogą…

Miłosierdzie Boże, którego miłosierdzia pełna jest wszystka ziemia…

Miłosierdzie Boże, którego chwały niebo nie może ogarnąć…

Miłosierdzie Boże, w mizernym życiu naszym… Miłosierdzie Boże, w ciężką godzina śmierci…

Miłosierdzie Boże, na strasznym sądzie Twoim…

Niech się podoba najświętszej dobroci i miło­sierdziu Twemu przyjąć i wysłuchać pokorne prośby nasze –

prosimy Cię Panie.

Od ślepoty duszy i serca, zachowaj nas Panie.

Od zatwardziałości w grzechach, zachowaj nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie.

Od potępienia wiecznego, zachowaj nas Panie.

Przez Krew i Mękę Syna Twego, wysłuchaj nas Panie.

Przez pokorę i niewinność Najświętszej Matki Jego, wysłuchaj nas Panie.

Przez przyczynę świętych Aniołów Stróżów,

wysłuchaj nas Panie.

Przez zasługi Wszystkich Świętych Twoich,

wysłuchaj nas Panie.

Boże Miłosierdzie, bądź nam miłościwe,

przepuść nam Panie.

Boże Miłosierdzie, bądź nam miłościwe,

wysłuchaj nas Panie.

Boże Miłosierdzie, bądź nam miłościwe,

zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, ja ubogie nędzne stworzenie Twoje polecam teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę w opiekę i moc Twego nieprzebranego miłosierdzia i dobroci Twojej Boskiej Amen.

/Książeczka do nab. „Jezu, ufam Tobie” ­Ks. Stanisław Wierzbica SAC – s.133-136/.

4. LITANIA

o miłości Bożej

/ułożona przez Papieża Piusa VI/

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boże, nieskończona miłości, zmiłuj się nad nami.

Boże, któryś nas od wieków umiłował, zmiłuj się nad nami. Boże, któryś nam miłość Twoją przekazał,

zmiłuj się nad nami.

Boże, któryś nam z miłości Syna twego darował,

zmiłuj się nad nami.

Z całego serca naszego, miłujemy Cię o Boże.

Z całej myli naszej, miłujemy Cię o Boże.

Z całej woli nasze j, miłujemy Cię o Boże.

Z wszystkich sił i władz naszych, miłujemy Cię o Boże.

Nad wszystkie dobra i godności, miłujemy Cię o Boże.

Nad wszystkie radości i rozkosze, miłujemy Cię o Boże. Nad wszystkie radości i rozkosze, miłujemy Cię o Boże. Nad wszystkich znajomych i przyjaciół,

miłujemy Cię o Boże.

Nad wszystkich krewnych i nas samych,

miłujemy Cię o Boże.

Nad wszystkich ludzi i Aniołów, miłujemy Cię o Boże.

Nad wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi,

miłujemy Cię o Boże.

Jedynie dla Ciebie samego, miłujemy Cię o Boże.

Bo jesteś najwyższym dobrem, miłujemy Cię o Hoże.

Bo jesteś nieskończenie doskonały, miłujemy Cię o Boże. Bo jesteś nieskończenie miłości godzien,

miłujemy Cię o Boże.

Choćbyś nam nieba nie przyobiecał,

miłowalibyśmy Cię o Boże.

Choćbyś nam piekłem nie groził,

miłowalibyśmy Cię o Boże.

Choćbyś nas uciskami i przeciwnościami doświad­czał, miłowalibyśmy Cię o Boże.

W ubóstwie i obfitości, umiłowalibyśmy Cię o Boże.

W nieszczęściu i miłosierdziu,

umiłowalibyśmy Cię o Boże.

W wywyższeniu i poniżeniu, umiłowalibyśmy Cię o Boże. W radości i smutku, umiłowalibyśmy Cię o Boże.

W zdrowiu i chorobie, umiłowalibyśmy Cię o Boże.

W życiu i śmierci, umiłowalibyśmy Cię o Boże.

W czasie i wieczności, umiłowalibyśmy Cię o Boże.

Oby miłość nasza była gorąca jak Cherubinów, i Serafinów, tego jedynie pragniemy, o Boże.

Oby miłość nasza wzmocniona była miłości wszystkich Twoich wybranych, tego jedynie pragniemy, o Boże.

Oby nasza miłość była tak czysta, jak Najświęt­szej Maryi Panny, tego jedynie pragniemy o Boże.

Oby miłość nasza zajętą była Twoją nieskończo­ną miłością, którą ku nam pałasz i pałać będziesz, tego jedynie pragniemy, o Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez miłość Twoją, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez miłość Twoją, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez miłość Twoją, zmiłuj się nad nami.

V. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach /Rz 5,5/.

R. Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka /Rz 8,11/.

Módlmy się:

Panie nasz Boże, ukształtuj nas na podobieństwo Serca Twojego Syna i rozpal Jego mi­łością, abyśmy upodobnieni do Niego stali się na wieki uczestnikami odkupienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

/Msza o Najśw. Sercu Pana Jezusa/.

/Książeczka do nab.: „Jezu, ufam Tobie” ­

Ks. Stanisław Wierzbica SAC – s.133-136/.

5. LITANIA

Psalmisty O Miłosierdziu Bożym

Antyfona: Wybaw nas, Panie, Boże nasz,
i zgromadź

spośród narodów, abyśmy wystawiali Imię Twoje święte i chlubili się chwałą Twoją /Ps 105,4/.

Psalm 135
Wysławiajcie Pana, bo dobry,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Wysławiajcie Pana, Najwyższego,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Wysławiajcie Pana nad pany,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który sam tylko czyni cuda wielkie,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który uczynił niebiosa w modrości,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który utwierdził ziemię nad wodami,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który uczynił światła wielkie,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Słońce, aby panowało we dnie,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który pobił Egipt z ich pierworodnymi,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który wywiódł Izraela z pośrodka ich,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Ręką mocną i ramieniem wysokim,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który rozdzielił Morze Czerwone na części,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

I przeprowadził Izraela przez środek jego,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

A Faraona i wojsko jego wrzucił w Morze Czerwone

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który przeprowadził lud swój przez pustynię,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który poraził królów wielkich,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

I pobił królów potężnych,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Sehona, króla Amorejczyków,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

I Oga, króla Bazanu,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

A ziemię ich dał w dziedzictwo,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który pamiętał o nas w poniżeniu naszym,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

I odkupił nas od nieprzyjaciół naszych,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Który daje pokarm wszelkiemu ciału,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Wysławiajcie Boga niebios,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Wysławiajcie Pana nad pany,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Wysławiajcie Pana, bo dobry,

bo na wieki Miłosierdzie Jego.

Chwata Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Antyfona:

Wybawże nas, Panie, Boże nasz, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy wysławiali Imię Twoje święte i chlubili się chwałą Twoją.

V. Okaż prawdziwe Miłosierdzie Twoje /Alleluja.

R. Ty, który zbawiasz nadzieję mających w Tobie.

/Alleluja//Ps 16,7/.

Módlmy się: Boże, Ty przez przebaczenie i litość naj­pełniej okazujesz dwoją wszechmoc, udzielaj nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen./26 Niedz. zwykła/.

6. LITANIA

do Króla Miłosierdzia

Najmiłosierniejszego Zbawiciela

Kyrie eleisort, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś,

ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęcasz,

ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Tajemnicę Trójcy Świętej nam objawiłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszechmoc Boga okazałeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które duchy niebieskie stworzyłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z ni­cości do bytu powołałeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które cały świat obejmujesz, ufamy Tobie,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas ży­ciem nieśmiertelnym obdarzyłeś, ufamy Tobie Jezu.

Królu Miłosierdzia, przez które nas przed karami należnymi zasłaniasz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nę­dzy grzechu podnosisz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które mękę i śmierć za nas poniosłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nam zaw­sze i wszędzie towarzyszysz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas łas­kami swymi uprzedzasz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w objawieniu Tajemnic Bożych okazałeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w ustanowieniu Kościoła ujawniłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w darowaniu nam sakramentów wyświadczyłeś, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w chrzcie i pokucie przede wszystkim okazujesz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w Eucharystii i kapłaństwie rozdajesz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w powołaniu nas do wiary ujawniasz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w nawróceniu grzeszników rozlewasz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w uświęceniu sprawiedliwych objawiasz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w oświeceniu niewiernych okazujesz, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z ran Twoich wypływa, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z Serca Twego wytryska, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ulgi cho­rych i cierpiących, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest pociechą uciśnionych, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest nadziej rozpaczających, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ostoją umierających, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które osłodą dusz w czyśćcu cierpiących, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów, ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest radości niebian,

ufamy Tobie.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest koroną wszystkich świętych, ufamy Tobie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

/Ps 144,9/.

R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy/Ps 88,2/.

Módlmy się:

Najmiłosierniejszy Odkupicielu – Królu Miło­sierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył wejrzyj – prosimy ­na nas i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie podda­wali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosier­dziem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

/Książeczka do nabożeństwa – Ks. Stanisław Wierzbica SAC – s.170-173s „Jezu, ufam Tobie”/.

7 . LITANIA

do Jezusa Miłosiernego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad

Jezu Miłosierny, Synu miłosiernego Ojca, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, wcielony za sprawi Ducha Świętego, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, objawiający miłosierdzie w Trójcy Jedynego, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, realizujący odwieczny plan zbawienia, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, ogarniający swoim miłosierdziem cały wszechświat, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, posłuszny Ojcu, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, ofiarowany dobrowolnie za wszystkich ludzi na krzyż ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, dawco Matki Miłosierdzia, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, najwyższy nasz Kapłanie i Pośredniku u Ojca, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, posyłający nam Ducha Pocieszyciela, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, odradzający nas w Sakramentach świętych, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, nieomylny w swoich zarządzeniach,

ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, czyniący nas dziećmi i dzie­dzicami nieba, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, błagający Ojca o dar jedności dla ludzi, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, nauczycielu czynnego miło­sierdzia,

ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, wzorze umiłowania dzieci, cho­rych,. opuszczonych i cierpią­cych, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, niestrudzenie poszukujący błą­dzących i zagubionych, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, zatroskany o nawrócenie i zba­wianie ludzi, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, światło prawdy dla pogrążonych w błędzie i grzechu, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, nasza ostojo i pomocy w walce z Szatanem, ufamy Tobie!

Jeżu Miłosierny, nagrodo pełniących uczynki miłosierdzia, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, zapraszający nas do wiecznego i pełnego szczęścia w niebie, ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, jedyna i cała nasza nadziejo,

ufamy Tobie!

Jezu Miłosierny, ześlij Kościołowi i światu gorliwych zwiastunów i sze­rzycieli Twego miłosierdzia,

wysłuchaj nas, błagamy Ciebie.

Jezu Miłosierny, obdarz nas łaską wytrwania w dobrym i w przymierzu z Tobą, wysłuchaj nas, błagamy Ciebie.

­

Ant. Jezu Miłosierny, żyjący i działający v swoim Kościele zmiłuj się nad światem, bo na wieki trwa Twoje miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże, Ty najbardziej okazujesz swoje wszechmoc litując się i przebaczając, pomnóż w nas łaski Twego miłosierdzia, abyśmy biegnąc ku Twoim obietnicom, stali się uczestnikami dóbr nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

/Zezwolenie Kurii gorzowskiej z~24.X.1974, znak Hb 11 – 10/74 ; Zezw. Kurii szczecińskiej z 16.X.1974 znak Hb – 28/74.

Siostry Jezusa Miłosiernego „Posłanie Miłosierdzia Bożego” s.129nn – (Gorzów Wlkp.1981/.

8. „LITANIA”

do Miłosierdzia Bożego w „Hostii świętej”

/św. Faustyna/

Hostio święta, w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczegól­nie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w /której/ zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskoń­czonego miłosierdzia ku nam, a szczegól­nie ku biednym grzesznikom.

Hostio święta, w której zawarte jest życie wie­kuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom.

Hostio święta, w której zawarte jest miłosier­dzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Hostio święta, w której zawarta jest nieskoń­czona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończone­go miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarty jest ogień naj­czystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, /lekarstwo/ płynące z nieskończonego miłosierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach i przeciwnościach życia.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym nas nikt nie rozumie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje, gdy ujrzę wy­siłki swoje bezskuteczne.

Hostio święta, ufam Tobie gdy burze miotają mym sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy serce moje drżeć będzie i śmiertelny pot zrosi nam czoło.

Hostio święta ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięże się przeciw mnie i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy prace moje będą przechodzić siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim..

Hostio święta, ufam Tobie, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyja­cielskie wymierzone przeciw mnie będą.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi będą.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy zabrzmią sądy Twoje nade mną, wtenczas ufam morzu mi­łosierdzia Twego.

/Dz n.356/.

L I T A N I A
Miłosiernego Serca Jezusowego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierne Serce Jezusa, przez które jak promień przez kryształ, Miłosierdzie Boże do nas przy­chodzi, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, w Najświętszym Sakramencie miłosierdzia pełne, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, żywy zdroju łask wszelkich,

ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, pełne litości i niezgłę­bionego miłosierdzia, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, Dobroci Boża niepoję­ta, nigdy nie zmierzona i niezgłębiona, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, żywa krynico miłości, z której tryska życie dla człowieka grzesznego, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, z którego rany życie czerpać możemy jedynym naczyniem ufności, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, morze Miłosierdzia, miłością ku nam płonące, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, niezgłębionego miłosierdzia, wylewające się na świat cały, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które pragnie przytulić zbolałą ludzkość, aby ją napełnić pokojem, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, jedyne schronienie i ucieczko nasza, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, tronie i źródło Miłosierdzia, do którego zawsze zbliżyć się możemy, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, przyczyno ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego z wielkimi łaskami, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, z którego wypłynęły Krew i Woda, jako źródło Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, z którego rany wytrysły promienie Miłosierdzia Bożego dla nas grzeszników, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, osłaniające nas swoimi promieniami przed słusznym gniewem Ojca, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które pragniesz, aby pro­mienie Miłosierdzia rozeszły się na cały świat, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które bladym promie­niem Miłosierdzia usprawiedliwiasz nasze dusze, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które przez czerwony promień Twego Miłosierdzia jesteś życiem na­szych dusz, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które nie rozpala się gniewem ku nam, ale wzrusza się naszą nędzą, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, chociaż mielibyśmy na sumieniu grzechy wszystkich potępionych, nie zwątpimy w Miłosierdzie Twoje, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które szczególnie rani oziębłość dusz wybranych, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które najbardziej rani po upadku, nieufność w Miłosierdzie Twoje, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, dające ostateczną łaskę duszy w rozpaczy, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, które jesteś słońcem w naszej drodze do nieba, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, w Tobie najwięcej świa­teł otrzymać możemy, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, rozpięte i ciche na krzyżu, z którego moc i siła do walki płynie, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, w którym swoje cierpie­nia zatopić możemy, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, jak dobra matka przez całe życie ku nam nachylone, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, przeciwko pociskom nieprzyjacielskim twierdzo niezdobyta, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, abyśmy byli odbiciem Twojej litości i miłosierdzia, Ty jedynie sprawić możesz, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, otwarte włócznią, które w ostatnią godzinę śmierci w sobie ukryć nas możesz, ufamy Tobie.

Miłosierne Serce Jezusa, przez które, jak przez otwartą bramę, do nieba wejść możemy, ufamy Tobie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nas nami.

W. O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Miłosiernego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosier­dzia dla nas,

O. Napełnij nas niezachwianą ufnością w Jego nieskończone Miłosierdzie.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Ojcze, spójrz na ranę Miłosiernego Serca Twojego Syna, z której wy­płynęła Krew i Woda, jako źródło miłosierdzia dla nas; spraw, abyśmy w pełni Tobie zaufali i stali się miłosiernymi wobec naszych bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *