Miłosierdzie

Święto Miłosierdzia Bożego

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa święto ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu – jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”, czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. Pan Jezus powiedział do s. Faustyny:

Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz nr 49). Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz nr 699). Święto to wyszło z wnętrzności (miłosierdzia Mojego) dla pociechy świata całego (Dz nr 1517) (…) i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań Moich” (Dz nr 420).

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku s. Faustyny jest zapisana także inna nowenna, którą Pan Jezus podyktował do jej użytku i dał obietnicę odnoszącą się tylko do jej osoby. Wierni również mogą tę nowennę odmawiać z pobożności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *