Apostołowie Miłosierdzia

Św. S. Faustyna

Siostra Faustyna, z domu Helena Kowalska, urodziła się w 1905 roku we wsi Głogowiec k/Łodzi jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom i poszła na służbę do zamożnych rodzin. Głęboka wiara, umiłowanie modlitwy, pracowitość, posłuszeństwo i wrażliwość na ludzką biedę przekonały ją do życia zakonnego.

Mając dwadzieścia lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym – jako s. Maria Faustyna – przeżyła trzynaście lat, spełniając obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Jej życie, na pozór bardzo zwyczajne, monotonne i szare, kryło w sobie nadzwyczajną głębię zjednoczenia z Bogiem. Już w pierwszych chwilach życia zakonnego dał jej Bóg poznać Swe plany w stosunku do niej, o czym tak pisze w
Dzienniczku: „W chwili obłóczyn Bóg dał mi poznać, jak wiele cierpieć będę. Widziałam jasno, do czego się zobowiązuję (…)” (22).

Do niej Pan Jezus skierował zdumiewające słowa: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do Mego miłosiernego Serca”. (1588)

Misja świętej siostry Faustyny polega na:
– przypomnienu prawdy wiary, objawionej w Piśmie Świętym, o miłości miłosiernej Boga do każdego cżłowieka, a nawet największego grzesznika;
– przekazaniu nowych from kultu Miłosierdzia Bożego;
– zainspirowaniu wielkiego ruchu czcicieli i apostołów Miłosierdzia Bożego, który ma prowadzić do religijnego odrodzenia wiernych w duchu tego nabożeństwa, czyli w ewangelicznym duchu dziecięcego zawierzenia Bogu i czynnej miłości bliźniego.

Siostra Faustyna wyniszczona gruźlicą i cierpieniami, jakie znosiła w ofierze za grzeszników, zmarła 5 października 1938 roku w Krakowie, mając zaledwie 33 lata

Więcej informacji: Życiorys św. Faustyny Kowalskiej

Litania Do Św. S. Faustyny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia,
módl się za nami.
Święta Maryjo, Wspomożycielko łask Miłosierdzia Bożego,
módl się za nami.
Święta Siostro Mario Faustyno od Najświętszego Sakramentu,
módl się za nami.
Wybrana przez Boga i którą Jezus szczególnie miłosiernie pociągnął do siebie,
módl się za nami.
Najwierniejsza córko Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
módl się za nami.
Perło ukochana i upodobanie Jezusa Miłosiernego,
módl się za nami.
Oblubienico pokorna, dla której błogosławi Jezus Ziemi,
módl się za nami.
Światło w ręku Boga, aby rozjaśniać ciemności tego świata,
módl się za nami.
Apostołko niezmierzonej głębokości Miłosierdzia Bożego,
módl się za nami.
Przykładzie pokory i czystości, miłości Boga i bliźniego,
módl się za nami.
Przykładzie upraszania Miłosierdzia Bożego sposobami podanymi przez Pana Jezusa,
módl się za nami.
Przykładzie miłosierdzia wobec bliźnich: przez czyn, słowo i modlitwę,
módl się za nami.
Przykładzie ścisłej łączności z konającymi i niesienia im pomocy przez modlitwę,
módl się za nami.
Przykładzie gorliwości uwalniania dusz w czyśćcu cierpiących modlitwą i ofiarą,
módl się za nami.
Przykładzie wierności w zajęciach najniższych spełnianych z miłości do Boga,
módl się za nami.
Żywa hostio ofiarna, która głęboko uczestniczyłaś w cierpieniach Jezusa,
módl się za nami.
Wielka czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego, Matki Bożej Niepokalanej i świętego Józefa,
módl się za nami.
Faustyno, wierne narzędzie w przygotowaniu triumfu Miłosierdzia Bożego,
módl się za nami.
Faustyno, która otrzymałaś koronę szczęścia wiecznego z ręki Jezusa Miłosiernego,
módl się za nami.
Faustyno, która jako wspaniała perła Miłosierdzia Bożego jaśnieć będziesz przez całą wieczność,
módl się za nami.
Faustyno, która jesteś u tronu Boga naszą patronką i orędowniczką,
módl się za nami.
Faustyno, która u Miłosierdzia Bożego uprosić możesz ostatnią kotwicę ratunku,
módl się za nami.
Faustyno, która możesz wyprosić owocny obchód Święta Miłosierdzia Bożego,
módl się za nami.
Przez wielkie dzieło kultu Miłosierdzia Bożego, które Bóg przez ciebie dokonał,
uproś miłosierdzie dla nas i całego świata.
Przez niezmierzoną radość oglądania Jezusa Miłosiernego i Króla chwały już na ziemi,
uproś miłosierdzie dla nas i całego świata.
Przez twoją tęsknotę za Bogiem i Matką Najświętszą posuniętą aż do umierania,
uproś miłosierdzie dla nas i całego świata.
Przez wspaniały tron, który Jezus Chrystus tobie przygotował,
uproś miłosierdzie dla nas i całego świata.
Przez twoje imię, które dla czcicieli Jezusa Miłosiernego stało się radością,
uproś miłosierdzie dla nas i całego świata.
Abyśmy patrząc na Jezusa zawsze z całego serca mogli wołać: „Jezu, ufam Tobie!”
Upraszaj nam u Boga.
Abyśmy często wpatrywali się w twój przykład i według niego żyć pragnęli,
upraszaj nam u Boga.
Abyśmy do miłosiernego czynu, słowa i modlitwy byli stale zdolni,
upraszaj nam u Boga.
Abyśmy wszystkie czyny dokładnie i z miłości do Boga mogli wykonać,
upraszaj nam u Boga.
Abyśmy Miłosierdzie i Miłość Boga mieli stale przed naszymi oczyma, teraz i na wieki,
upraszaj nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W.: Módl się za nami Święta Siostro Faustyno, O.: Abyśmy stali się godnymi obietnic Jezusa Miłosiernego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę, do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego Miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem, w pełni zaufali Twemu Miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur:
J. E. Ksiądz Biskup Stanisław Napierała Kalisz,
dnia 4 lipca 1997 roku
L. dz. 380/97/B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *